Afbeelding 1091

Informatie

Op de braakliggende gronden aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan zal in de toekomst een nieuwe woonwijk gebouwd worden. Een woonwijk die aansluit bij het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan voor deze voormalige strook met bedrijvigheid.

Sinds de ontwikkeling van de wijk Oosterheem is de grond gebruikt voor tijdelijke voorzieningen, zoals een noodwinkelcentrum en kinderopvang. Sindsdien liggen de gronden braak.

Waar mogelijk ontwerpen we de nieuwe woonwijk graag zoveel mogelijk samen met de belanghebbenden. Hierbij moeten we ook rekening houden met de randvoorwaarden die wij hebben meegekregen van de gemeente Zoetermeer. Het spreekt voor zich dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande omgeving en dat, waar mogelijk, rekening wordt gehouden met de wensen van de belanghebbenden en de mogelijkheden die de omgeving biedt. Denk bijvoorbeeld aan de ontsluiting. Kortom een nieuwe woonwijk waar het voor iedereen fijn leven en wonen is.

Achtergrondinformatie
De kavels aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan zijn in het verleden gebruikt voor de tijdelijke vestiging van onder andere een noodwinkelcentrum en kinderopvang. Nu deze voorzieningen een definitieve plek in Oosterheem hebben verworven, is het enige wat resteert een grasveld. De bestemming van de gronden (‘gemengd 1’) is sindsdien voor het plangebied blijven bestaan. Dit betekent dat er op dit moment bedrijfsruimten gebouwd mogen worden. De situatie zoals aan de Willem Dreeslaan is hier een voorbeeld van.

De gemeente Zoetermeer heeft door een gerenommeerd onderzoeksbureau een onderzoek naar de vraag van bedrijfsterrein laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat er geen vraag is (en ook niet zal ontstaan) naar de bedrijfskavels aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan. Aan de hand hiervan heeft de gemeente samen met Van der Kooy Vastgoed gekeken of er mogelijkheden tot woningbouw zijn. Hierna heeft de gemeenteraad op 29 januari 2018 besloten ernaar te streven om de aan bedrijfskavels aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan binnen vijf jaar woningbouw te realiseren. Het voorgestelde plan voorziet in een ontwikkeling van circa 44 grondgebonden huur- en/of koopwoningen en circa 102 huur- en/of koopappartementen.

Stedenbouwkundig plan
Uitgangspunt voor de ontwikkeling is het bestaande bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het plangebied. Dit beeldkwaliteitsplan dateert uit de periode van planvorming van Oosterheem en ging uit van een invulling met bedrijvigheid. In overleg met de stedenbouwkundige supervisor van Oosterheem is een woonwijk ontwikkeld die zoveel mogelijk aansluit bij de stedenbouwkundige opzet zoals het bedoeld was. Hierdoor bestaat de ontwikkeling uit diverse kleinschalige appartementengebouwen en een tweetal woonhofjes, beide gelegen in een sterke groene setting. Om deze reden zullen er verschillende groenvoorzieningen terug worden gebracht op het plangebied. Dit zal worden voorzien van groene entrees, ruimte voor waterberging en pocketparks die voor de gehele wijk toegankelijk zijn. Dit sluit aan bij het groene karakter van de wijk.

Haalbaarheid
De gemeente Zoetermeer en Van der Kooy Vastgoed onderzoeken op dit moment de haalbaarheid van een woningbouwontwikkeling op deze locatie. Van der Kooy Vastgoed heeft al diverse quickscans laten uitvoeren waaruit blijkt dat woningbouw mogelijk is. Samenspraak maakt onderdeel uit van de haalbaarheid. 

Geluid
Een belangrijk uitgangspunt is de geluidsbelasting van de Hugo de Grootlaan, Aletta Jacobslaan en de RandstadRail. Van der Kooy Vastgoed heeft door adviesbureau Peutz een akoestisch onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat, door een aantal voorzieningen in het plan op te nemen, de ontwikkeling mogelijk is binnen de Wet geluidhinder en het Hogere waardenbeleid van de gemeente Zoetermeer.